Inhoudsopgave:


Inleiding


1. Vergaarbak of vergaderbak?

2. Drie doelen
2.1 Informatie
2.2 Discussie
2.3 Afspraken en besluiten

3. Voorzitter, deelnemer, notulist
3.1 Voorzitter
3.2 Deelnemer
3.3 Notulist
3.4 Volle bak
3.5 Overige spelregels

4. Agenda
4.1 Doel
4.2 Non-agendapunten
4.3 De ideale agenda

5. Vergaderen
5.1 Informeren
5.2 Argumenteren
5.3 Stemmen en besluiten

6. Vergadertijgers en ander ongedierte
6.1 Kuddegeest, kuddebeest
6.2 Vergadertypes
6.3 Sprekers en zwijgers

7. Notulen
7.1 Maken en uitwerken van aantekeningen
7.2 Opbouw en leesbaarheid
7.3 Actiekolom en besluitenlijst
7.4 Samengevat

8. Agenda - vergadering - notulen

Bijlage A Checklist agenda
Bijlage B Voorbeeld van een agenda
Bijlage C Voorbeeld van een volledige kop
Bijlage D Logboek vergaderen
Bijlage E Checklist vergaderen
Bijlage F Voorbeeld van een besluitenlijst
Bijlage G Checklist notulen
Bijlage H Voorbeeld van een notuleerblad

Het klein, niet alfabetisch vergaderregister
Het klein, alfabetisch vergaderregister