Inhoudsopgave:


Inleiding


1. In het zweet des aanschijns
1.1 Tijdrekening
1.2 Tijdsbesef

2. Waar blijft de tijd?
2.1 Schatting tijdsbesteding
2.2 Registratie tijdsbesteding

3. Uw functie uw werk?
3.1 Activiteiten die bij uw functie horen
3.2 Activiteiten die niet bij uw functie horen
3.3 In schema

4. De waan van de dag
4.1 Planning
4.2 Wie is de baas?

5. 'Niet storen'
5.1 De telefoon
5.2 GSM en SMS
5.3 De post
5.4 E-mail
5.5 De open deur
5.6 Kamergenoten
5.7 Het meest tijdbesparende woord

6. Operatie schoon bureau
6.1 Een experiment
6.2 Schone schijf

7. Met de kippen op stok
7.1 Kunstlicht en kunsttijd
7.2 De biologische klok
7.3 Post-lunch dip

8. Stress
8.1 Definitie
8.2 Tijdsverschijnsel
8.3 Gevolgen
8.4 Verandering

9. Hoofdarbeid
9.1 ISO-druk
9.2 Vergaderen, schrijven en lezen

10. Vergaderen
10.1 Aanwezigen
10.2 Doel
10.3 Tijd en agenda
10.4 Non-agendapunten
10.5 Spelregels

11. Schrijven
11.1 Schrijfangst
11.2 Oorzaken
11.3 Maatregelen
11.4 Werkwijze

12. Lezen
12.1 Belemmeringen
12.2 Oplossingen

Tot slot

Bijlage A Vijf vragen
Bijlage B Logboek
Bijlage C Persoonlijke planning
Bijlage D Checklist vergaderen
Bijlage E Zelf-evaluatie vragenlijst
Bijlage F Feedback vragenlijst
Bijlage G Scoreformulier