Inhoudsopgave:


Inleiding


1. Schrijver versus lezer

2. Startproblemen
2.1 Uitstelmechanismen
2.2 Fabeltjes
2.3 Het begin
2.4 In een dip

3. Voor wie? Waarom?
3.1 Wie is de baas?
3.2 Waar is het doel?
3.3 Kwaliteit

4. Wanorde of orde
4.1 Werkschema's
4.2 De rode draad
4.3 Koppen en nummers
4.4 Hapklare brokken

5. Inhoud
5.1 Signalen
5.2 Hoofd- en bijzaken
5.3 Vooraf en achteraf
5.4 Informatiedichtheid

6. Leesbaarheid
6.1 Eenvoudig
6.2 Levendig
6.3 Correct

7. Schrijven van een journalistiek artikel
7.1 Nieuws of geen nieuws?
7.2 Genres
7.3 Doel en doelgroep
7.4 Lead en alinea's
7.5 De topic-zin

8. Schrijven voor het web
8.1 Papier versus scherm
8.2 Kop en staart
8.3 Formulering
8.4 Links

9. Rapporteren in cijfers
9.1 Functie
9.2 Eisen
9.3 Keuze
9.4 Presentatie

10. Schrijven van beleid
10.1 Wat is een beleidsnota?
10.2 De opdracht
10.3 Zeven beleidsvragen

Kortom

Bijlage A Het CCC-model
Bijlage B Checklist leesbaarheid
Bijlage C Opbouw webtekst
Bijlage D Checklist webtekst
Bijlage E Checklist beleidsnota

Register