Inhoudsopgave:


Inleiding

Definitie van een brief volgens de Winkler Prins van 1905

1. Als een kat om de hete brij

2. De rode draad

3. De toon
3.1 Zakelijk of vriendelijk
3.2 De juiste toon
De heer Abraham Blankaart aan mejuffrouw Sara Burgerhart

4. Tussen ambtenarenjargon en turbotaal
Brief uit de Spectator. Van Justus Van Effen

5. De taal
5.1 Zin en onzin
5.2 Worden
5.3 In de tang
5.4 Een lange aanloop
5.5 Epibreren
5.6 Hebt u of heeft u gelijk?
Hoe hoort het eigenlijk? Amy Groskamp - Ten Have

6. De puntjes op de i
6.1 De nieuwe regels
6.2 Afko's
6.3 Punt uit

7. De brief in moten
Aan de kontroleur van Lebak. Van Max Havelaar

8. Het oog wil ook wat
8.1 Huisstijl
8.2 Layout

9. After sales
Brief van een agressieve advocaat in 2002

10. Anders gezegd en geschreven

Tot slot

Bijlage A Controlelijst voor een klantvriendelijke brief
Bijlage B Oorspronkelijke brief
Bijlage C Klantvriendelijke versie
Bijlage D Brief anno 1900
Bijlage E Brief anno 2000

Aanbevolen boeken

Register