Kleine gids voor de leidinggevende


Verschijnt binnenkort


ISBN: 90-74734-22-7
Prijs: € 5,00

Leidinggeven is zeker niet eenvoudig. Leiding ontvangen al evenmin. De Logikos Gids 'Wie is de baas?' neemt de relatie tussen werkgever en werknemer onder de loep, vraagt zich af wat verantwoordelijkheid inhoudt en wijst op de rechten en plichten van de leidinggevende. Dit gidsje toont aan dat goede communicatie van levensbelang is voor een goede relatie op de werkvloer.